Egne grænser og fysisk og psykisk selvforsvar:

Kurset er køns og aldersopdelt i piger 12-14 år eller 15-18 år, eller drenge 12-14 år eller 15-18 år. 7-10 deltagere pr. kursus.

Det består af 4 moduler af 1 ½ time, med en pause undervejs.

Modulet starter med fysisk selvforsvar, hvor vi arbejder med parader, slag, spark og selvtillidsøvelser. Den fysiske del starter helt fra bunden med balance i kroppen, fornemmelse for sigselv i forhold til en eventuel modstander og selvtillidsøvelser. Over de fire moduler bygges der videre på det man har arbejdet med sidste gang.

Det tager ca. 45 min, derefter kort evaluering af det vi har arbejdet med og en pause.

Efter pausen holder jeg et oplæg, med efterfølgende diskussion i gruppen og evaluering.

Modul 1: Emnet ”Handling → Konsekvens”, oplæg samt forskellige diskussions spørgsmål og historier.

Modul 2: Emnet ”Er det ok, eller ville jeg have handlet anderledes?” oplæg med historier fra det virkelige liv og de konsekvenser det fik for de involverede. Diskussion af de involveredes handlemåder, kunne de have handlet anderledes, og hvilke konsekvenser ville det så kunne få…. (Er der nogen der sammen med mig vil dele en historie næste gang? Tænk over det…

Modul 3: Emnet ”Egne historier”, jeg fortæller to historier som jeg selv har oplevet, diskussion af dette. Er der nogen der vil dele en historie? Hvis ikke, er der desværre nok at tage af.

Modul 4: Emnet ” Fremadrettet”, Hvad gør jeg næste gang jeg bliver lidt for fuld, ked af det, sagt ja når jeg mente nej….?Har jeg nogle tanker og kan jeg lave nogle gode strategier sammen med veninder og venner så vi kan støtte hinanden? Vi afslutter med en evaluering.

Kurset kan tilføres elementer og andre emner der er behov for at komme omkring, samt udvides i forhold til længde men også aldersgrupper.

Et kursus som beskrevet med de 4 moduler koster 9.500kr plus moms

 

Yoga og mindfulness for badejern:

Som udgangspunkt er forløbet 6 uger, med en ugentlig lektion.

Redskaberne er Hatha, Viniasa mv. yogaformer, samt smidighed, balance og mindfulness, alt foregår i et roligt tempo. 5-7 deltagere pr. kursus.

Vi arbejder med at mærke sigselv og sin krop. Grænser, begrænsninger, følelser og muligheder. Jeg bygger hver lektion op så vi starter med at bruge kroppen og mærker hvad der sker i den, lære

at sætte ord på både hvad der sker, og finde løsninger og muligheder for at ændre en begrænsning eller hvad man kan gøre i stedet for.

Det giver deltageren et sprog til at tale om sig selv og det han mærker indeni.

Vi afslutter lektionen med mindfulness, som kan være en fortælling, en ”bodyscan”, en visualisering, mv. Jo mere sprog deltagerne får, jo mere i dybden går øvelserne med følelser og at mærke efter. Deltagerne bliver fx guidet i at mærke en følelse og være i den og acceptere at man kan være vred på sigselv, ked af det, glad, mv. og hvordan man kan bruge den følelse konstruktivt og genkalde sin handlemetode fremadrettet.

Vi afslutter altid med at lande godt og konstruktivt, så deltagerne ikke går uforløste fra lektionen. De skal ikke altid dele følelser og den slags, men de får et sprog og nogle redskaber til at kunne beskrive sigselv og bruge det konstruktivt.

Kurset er en progression, så derfor er det vigtigt at det er de samme deltagere der er med hele vejen. Det er også grunden til at kurset er på 6 uger, så det er en overskuelig periode. Kurset kan sagtens udvides eller forlænges, efter ønske.

Kurset som beskrevet koster 9.500kr plus moms

Jeg har samarbejdet med bl.a. Københavns kommune om flere forskellige former for kurser med de overordnede emne om grænser og bevægelse. Herunder er de to kurser jeg umiddelbart udbyder, men kontakt mig gerne for andre muligheder eller tværfaglige kurser eller workshops, både for medarbejdere og for klienter.

Collage_20210807_201508_edited.jpg