Billede100.jpg

Personlig udvikling og samtaler

Indimellem sidder vi fast i en spiral af alt for mange udfordringer, eller en udfordring vi ikke kan se løsningen på. Jeg arbejder sammen med dig om målrettet og løsningsorienteret at finde mål og delmål, ud fra dit udgangspunkt.
Formålet med samtalerne er at give dig de redskaber du skal bruge for fremadrettet selv at kunne løse udfordringerne, samt at give dig en mulighed for at have dig selv og dine mål i fokus.Der er ikke en fast ramme, whiteboards, eller facit. Samtalen åbner op for at afsøge muligheder og konkret sparring.
Du kan vælge en eller flere samtaler. Ved et forløb af samtaler, sammensættes forløbet til dig og dine behov.

Første samtale 1.000kr
Samtaler 750kr
5 samtaler 3.500kr
Alle priser er inkl. moms